Sportovní úspěchy našich žákyň

Na jaře proběhla řada sportovních soutěží a žákyně naší školy na nich nechyběly. Jako první reprezentovalo školu družstvo starších dívek na okresním přeboru v košíkové, kde obsadila krásné 2. místo. Na turnaji ve vybíjené v Adamově jsme obsadili obě kategorie. Historického úspěchu dosáhly mladší dívky, které zde zvítězily! Mladší dívky byly úspěšné i na turnaji v přehazované, pořádaném boskovickými školami, kde se bohužel těsně nedostaly do finálové skupiny. Skončily mezi  15 dalšími školami na pěkném 5. – 6. místě.

Všem děvčatům moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Tomáš Vašek