Speciální pedagožka

Mgr. Jana Lepková

Konzultační hodiny speciální pedagožky pro rodiče: středa 14:00 – 14:30 h

Tel. 516 415 651, e-mail: lepkova@erbenova.cz

Od 1. 2. 2016 je v naší škole zřízena pozice speciálního pedagožky.
Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a učitelům,
která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Speciálně pedagogické činnosti budou realizovány se souhlasem zákonných zástupců
žáků ve formě reedukačních, kompenzačních a stimulačních aktivit, které budou probíhat
přímo v průběhu vyučovacích hodin, v rámci malé skupiny žáků nebo individuálně.
Aktivity budou vybírány na základě doporučení školského poradenského zařízení tak,
aby žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem jejich vzniku umožnily
maximálně využít své schopnosti a zapojit se v co možná největší míře do výuky.