Školní metodička prevence

Mgr. Eva Kučerová

Konzultační hodiny školní metodičky prevence:

Dohodnout termín je možné na tel. 516 412 754

e-mail: kucerova@erbenova.cz

Preventivni program školy

Náplň práce školní metodičky prevence

* tvorba, realizace a hodnocení minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

* realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

* monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika

* poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů

* koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, pedagogicko-psychologickou poradnou, pracovníky oddělení sociálně právní ochrany a dalšími odborníky

* spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

* koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků

* poskytování informačních a metodických materiálů

* aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Adresy poradenských zařízení