Školní kolo Zeměpisné olympiády

V pátek 27. ledna se opět po roce sešli příznivci zeměpisu napříč všemi ročníky druhého stupně a změřili své síly ve školním kole Zeměpisné olympiády. Celkem se v této soutěži utkalo 33 žáků se znalostmi o světě kolem nás, přírodě a lidské společnosti.

V kategorii A určené žákům 6. ročníků obsadil první místo Adrian Dáňa (6. B), na druhém místě skončil Antonín Hasoň (6. B) a třetí příčku získal Vojtěch Svoboda (6. C).

Kategorii B věnované žákům 7. ročníků vyhráli se shodným počtem bodů Ella Srbová (7. A) a Tomáš Vybíhal (7. C). Na druhé pozici se pak umístila Anna Sedláková (7. A). Zajímavostí je, že stejná trojice bodovala v loňském roce v kategorii A.

Kategorii C, ve které soutěží žáci 8. a 9. ročníků zároveň, opanovala třída 9. C. První místo si stejně jako loni vybojoval Adam Krejčí. Druhou příčku obsadila Alžběta Svobodová a třetí místo získala Kristýna Čechová.  

Všichni jmenovaní žáci postupují do okresního kola, které se uskuteční 22. února v Boskovicích. Blahopřeji jim k úspěchům ve školním kole a věřím, že se jim bude dařit i v následujícím kole okresním.

Díky zeměpisu se učíme znát a chápat dnešní rychle se měnící svět kolem nás, učit se v souvislostech a kriticky myslet. Letošní školní kolo vzbudilo mezi žáky druhého stupně velký ohlas a věřím, že tomu tak bude i příští rok.

Barbora Šmerdová