Šesťáci v mokřadu

Ve středu 2. května se šesťáci zúčastnili projektového dne na Rychtě v Krásensku. Tématem byl mokřad, a to především živočichové žijící v rybníčku a okolní rostliny. Vodní bezobratlé museli žáci nejprve z rybníka vylovit, určit pomocí klíče a poté stanovit čistotu rybníku.

Závěrem každá pracovní skupina vytvořila prezentaci a vyjádřila svůj názor, zda je vhodné rybník zanechat.