Sběr papíru

FUTURUM, o.p.s. děkuje rodičům i žákům naší školy, kteří se celý loňský školní rok zapojovali do již tradičního sběru starého papíru. Tato úspěšná akce přinesla značný finanční obnos. Prostřednictvím obecně prospěšné společnosti FUTURUM jsou získané finanční prostředky věnovány na zlepšení materiálních podmínek školy, na podporu mezinárodních aktivit, na ocenění účastníků soutěží a olympiád a pro účastníky adaptačního pobytu 6. ročníku. V letošním roce byly také zakoupeny knihy do žákovské knihovny, materiál pro výtvarné dílny v rámci Cesty strašidelnou školou a Vánoční jarmark, podpořeny projekty Noc s Andersenem a účastníci charitativního běhu YDWR. Doufáme, že se nám ve spolupráci s rodiči a dalšími sponzory bude i nadále dařit zlepšovat podmínky pro naše žáky.

Mgr. Petra Popelková