SBĚR PAPÍRU NA ZŠ BLANSKO, ERBENOVA 13

V úterý 18. června 2019 se na naší základní škole konal již pátý svoz starého papíru v tomto školním roce. Chlapci a děvčata letos přinesli přes 30 tun papíru, což je téměř třikrát více než před třemi roky.

Získané peníze putují na konto společnosti FUTURUM o.p.s. a budou využity pro zájmové aktivity dětí, odměny do soutěží, pro školní knihovnu, školní družinu a filmový kroužek. Děkujeme všem dětem i jejich rodičům.

Petra Popelková

FUTUTRUM, o.p.s.