Ryba na prášcích

Žáci 9. A se v úterý 8. října na Rychtě v Krásensku zabývali programem o chemikáliích, které užíváme v každodenním životě. Na různých stanovištích se díky úkolům dozvěděli základy o vlastnostech a chování různých látek v přírodě, jak funguje čistírna odpadních vod nebo odkud se které látky do přírody dostávají. Pak vytvořili týmy odborníků, které v terénu hodnotily čistotu vod v okolí Krásenska.

Petra Popelková

Ryba na prášcích
Ryba na prášcích
Ryba na prášcích
Ryba na prášcích
Ryba na prášcích
Ryba na prášcích