Reálie anglicky mluvících zemí – HALLOWEEN

Aby se žáci obeznámili s reáliemi anglicky mluvících zemí, připojili jsme se s žáky 1. a 2. stupně k oslavám svátku Halloween.

Jako každý rok na konci října si chlapci a dívky připravili velmi pěkné kostýmy, napekli dýňové pochoutky, perníčky různých tvarů, například netopýrů a strašidýlek.

Zábavnou formou si osvojili slovní zásobu vztahující se k tomuto svátku. Z anglicky psaných časopisů získávali informace o historii a zvycích, vyzkoušeli si kvíz. Naučili se písničku a samozřejmě nemohl chybět strašidelný či spíše humorný příběh LIFE AND DEATH OF PUMPKIN.

Žáci si příjemně užili hodin anglického jazyka a dozvěděli se něco málo o zemích, kde se tímto jazykem hovoří.

učitelky a učitelé anglického jazyka