PREVENTIVNÍ PROGRAMY

Lektor Pavel Kotouček ze společnosti ELIM Letovice uskutečnil v závěru května preventivní programy pro žáky pátého a šestého ročníku. Zajímavou a poutavou formou se žákyně a žáci dozvěděli o škodlivosti kouření a užívání nikotinových sáčků.