Prázdninový týden ve školní družině

ŠD nabízí pro děti z 1. – 4. ročníku, které navštěvují v letošním školním roce školní družinu, možnost strávit poslední srpnové prázdninové dny (25., 26., 29., 30., 31. srpna) v době od 8 do 15 hodin v družině, na hřišti, v přírodě nebo celodenním výletě s našimi vychovatelkami. Poplatek je stanoven na 200,- Kč na den včetně oběda,  který je zajištěn ve školní jídelně (platí se plná cena).

Závazné přihlášky (možnost se přihlásit i na jednotlivé dny) s podrobnými informacemi si mohou rodiče vyzvednout ve školní družině nejpozději do 15. 6. 2022.