Pozvánka do kina na Zlaté Slunce 2018

Z pověření Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou ministra kultury pořádají Město Blansko, Kulturní středisko města Blanska a NIPOS-ARTAMA Praha za spoluúčasti Filmového kroužku ZŠ Blansko, Erbenova 13  a Českého výboru UNICA – Celostátního svazu neprofesionálního filmu ČR 15. ročník národní filmové přehlídky dětské a studentské tvorby ZLATÉ SLUNCE spojené s workshopem . ZLATÉ SLUNCE proběhne v Blansku ve dnech 7. – 8. 6. 2018.

Celostátnímu kolu v Blansku předcházela dvě soutěžní zemská kola ve Dvoře Králové nad Labem a v Brně. Podle propozic soutěže provedla porota ze snímků oceněných v zemských kolech předvýběr a do celostátního kola poslala soutěžit celkem 38 filmů.

Soutěž začíná dne 7. 6. 2018 (čtvrtek) v kině v Blansku. Po slavnostním zahájení proběhnou filmové projekce soutěžní kategorie školních filmů, rozdělené do dvou věkových kategorií určených pro základní a střední školy. Na začátku 3. soutěžního bloku bude uveden v blanenské premiéře také film našeho filmového kroužku s názvem GO AND PLAY.

Po skončení soutěžních projekcí proběhne rozborový seminář autorů s porotci. Výsledky soutěže budou vyhlášeny až na slavnostním večeru, takže umístění filmu bude pro autory do poslední chvíle překvapením.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen autorům vítězných snímků se uskuteční ve čtvrtek v 18:30 hodin v blanenském kině. Po vyhlášení následuje projekce filmu Planeta Česko pro blanenskou veřejnost. Srdečně všechny na toto představení zveme. Máte možnost potleskem ocenit začínající filmové tvůrce a  podívat se zdarma na pěkný film , který ocení především milovníci přírody.

V pátek 8. 6. 2018 bude v Kulturním středisku města Blanska pokračovat doprovodný program workshopem. V jeho úvodu proběhne vzdělávací program Free Cinema s názvem „Jak stvořit film?“, který přítomným autorům ukáže, jak může vypadat začátek filmové kariéry. Během workshopu budou mít tentokrát jeho účastníci za úkol připravit znělku Zlatého Slunce pro rok 2019. Znělka může být animovaná nebo hraná. Při přípravě a realizaci budou autorům nápomocni lektoři Milan Šebesta (animace) a Jan Touš (hrané filmy). Natočené znělky budou umístěny na Filmdat a formou ankety budou vybrány nejúspěšnější.

Celostátní soutěž školní kategorie Zlaté Slunce je jako každoročně obohacená o mnoho hostů, mezi které patří i pedagogové a žáci ze základní školy z Vyhne ze Slovenské republiky.

Na festivalu v Brně získal film cenu za kaskadérský výkon hlavního představitele a na zemském kole Zlatého Slunce získal Čestné uznání a postoupil tak do celostátní soutěže v Blansku. Promítat se bude na začátku 3. bloku přibližně v 10.45 h.

 

Fotografie z filmu GO and PLAY