Poděkování

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za spolupráci při vyplnění dotazníku, kterým jsme chtěli poznat Vaše názory na některé oblasti života školy, a za Vaše náměty ke zkvalitňování naší činnosti. Výsledky ankety nám pomohou při dalším rozvoji školy.                                                                     

Mgr. Simona Poláková