Pasování žáků 2. A a 2. B na čtenáře

V úterý 14. 9. 2021 proběhlo v Městské knihovně Blansko slavnostní pasování žáků 2. A a 2. B na čtenáře. Po krátkém uvítání přišel rytíř ve zbroji, aby si poslechl čtenářskou dovednost dětí. Byl velmi potěšen jejich výkony. Děti po něm zopakovaly „slib čtenáře“ a vzápětí byly rytířem a jeho mečem na skutečné čtenáře pasovány. Darem dostaly krásnou knihu, pamětní list a také nechyběla sladká odměna.