Pasování na čtenáře

Ve úterý 5. června byli prvňáci naší školy pasováni za čtenáře v dětském oddělení Městské knihovny v Blansku za přítomnosti rytířky.

Každý žák musel přečíst kousek textu jako důkaz, že úspěšně zvládl čtení. Teprve potom dala paní rytířka souhlas k tomu, aby školáci přednesli slib čtenáře. Po slavnostním pasování na čtenáře rytířka popřála všem příjemné chvíle nad knihou.

Žáci I. A, B, C a třídní učitelky

Světlana Jakubcová, Alena Lysoňková, Eva Novotná