Otevírání a zavírání budovy školy ve dnech školního vyučování

Doba otevírání a zavírání budovy školy ve dnech školního vyučování:

Pro vstup do budovy a odchod z budovy je určen hlavní vchod. U hlavního vchodu je zajištěn dohled v době od 7.40 do 7.55 hodin panem školníkem. Hlavní vchod je uzavřen v době od 7.55 do 11.35 hodin– vstup na zazvonění. V době od 11.35 do 14.00 hodin je dohled ve vestibulu a u hlavního vchodu zajištěn pedagogickými pracovníky. Od 14.00 do 16.30 hodin je hlavní vchod uzavřen – přístup na zazvonění. Pro příchod žáků navštěvujících ranní družinu je v době od 6.00 do 7.30 hodin určen hlavní vchod – na zazvonění.