Vstup do budovy

Pro vstup do budovy a odchod z budovy je určen hlavní vchod. Hlavní vchod je otevřen v době od 7.40 h do 7.55 h. V této době je dohled zajištěn panem školníkem.

V době od 7.55 h do 15.30 h žáci při příchodu do školy nebo odchodu ze školy použijí čip.

Žáci navštěvující ranní ŠD použijí při vstupu do školy v době od 6.00 h do 7.30 h čip.

Žáci navštěvující odpolední ŠD použijí při odchodu ze školy čip.

Všechny cizí osoby mohou vstoupit do budovy pouze po zazvonění
a ohlášení.