Organizace školního roku 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 

Zahájení školního roku 2018/2019 3. 9. 2018
Třídní schůzky 1. a 6. ročník 17. 9. 2018, 15.30 h – 16.30 h
Pedagogická rada 17. 9. 2018, 14.00 h
Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku 20. – 21. 9. 2018
Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10. 2018
Třídní schůzky 5. 11. 2018, 15.30 h – 16.30 h
Pedagogická rada 12. 11. 2018, 14.00 h
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Zahájení výuky po prázdninách 3. 1. 2019
Konzultace 21. 1. 2019, 15.00 h – 17.00 h
Pedagogická rada 28. 1. 2019, 14.00 h
Konec 1. pololetí, výdej vysvědčení 31. 1. 2019
Jednodenní pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 11. 2. – 17. 2. 2019
Lyžařský kurz termín bude upřesněn
Ples Futurum o.p.s. 8. 2. 2019
Den otevřených dveří 13. 3. 2019, 8.00 h – 15.00 h
Konzultace 8. 4. 2019, 15.00 h – 17.00 h
Pedagogická rada 15. 4. 2019, 14.00 h
Velikonoční prázdniny 18.4. – 19. 4. 2019
Konzultace 10. 6. 2019, 15.00 h – 17.00 h
Zlaté Slunce Blansko 2019 6. – 7. 6. 2019
Pedagogická rada 17. 6. 2019, 14.00 h
Ukončení vyučování ve 2. pololetí, výdej vysvědčení 21. 6. 2019
Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2019
Zahájení školního vyučování ve školním roce 2019/2020 2. 9. 2019