Náš rok v první třídě

Celičký rok jsme se činili,

vařili, zpívali, cvičili.

Četli a psali i počítali,

kreslili, také si trochu hráli.

Všichni jsme opravdu natěšení

na naše první vysvědčení.

Je pro nás odměnou za práci

a v září  z nás budou druháci.