Matematika nás baví

Vynikajících úspěchů dosáhli žáci naší školy v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda.

V kategorii šestých ročníků obsadil 2. místo Daniel Kovařík ze VI.A a 3. místo Adam Škrob ze VI.B. První místo v kategorii osmých ročníků patří Filipu Šmerdovi a druhé místo Alžbětě Svobodové ze třídy VIII.C. Mezi žáky devátých ročníků obsadil 3. místo Radek Pacek z IX.C. Těchto skvělých výsledků dosáhli v silné konkurenci nejen žáků základních škol, ale i účastníků navštěvujících víceletá gymnázia. V rámci blanenských škol byli naši žáci nejúspěšnější. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

Velké poděkování patří samozřejmě také vyučujícím, kteří provázejí naše žáky světem samostatného objevování matematických zákonitostí od prvních krůčků až k výborným výsledkům na druhém stupni. V rámci testování SCIO, které se uskutečnilo na podzim, měli naši deváťáci v matematice lepší výsledky než 60% zúčastněných škol z celé republiky. Potvrdilo se, že postupy Hejného metody, založené na aktivním zapojení žáků, využití zkušeností z praktického života a radosti z objevování vedou k tomu, že jsou naši žáci dobře připraveni na přijímací řízení na střední školy a budoucí studium.