Lesy → dřevo → papír → sešit

Již druhý rokem jsme se zapojili do projektu SEŠITY DO ŠKOLY.
V rámci projektu SEŠITY DO ŠKOL se děti seznámují s tím, co se děje v lese, s využitím dřeva jako našeho největšího přírodního bohatství a obnovitelného zdroje. Dozvídají se, že za vytěžené stromy se sází stromy nové, že lesa neubývá, ale v posledních letech ho dokonce přibývá. Chceme, aby si uvědomily, jak jedinečnou surovinou dřevo je a jaké výrobky se z něj vyrábí, včetně papíru, ze kterého jsou i školní sešity od podniku Lesy ČR. A aby se výrobky ze dřeva staly běžnou součástí života, beze strachu, že jsou tím ničeny naše lesy.