Jak žáci 2. a 3. ročníku plavali

Žáci jezdili jedenkrát týdně po dobu deseti týdnů do krytého bazénu na dvouhodinový plavecký výcvik. Byli rozděleni do družstev neplavci, poloplavci a plavci. Učili se být s vodou kamarád,  potápěli se, skákali, hráli hry, soutěžili a hlavně plavali a plavali, aby každý udělal svůj osobní pokrok. Na konci závěrečné lekce dostal každý mokré“ vysvědčení. Podívejte se,  jak si to užili.