Jak se nestát obětí sociálních sítí

Žáci sedmého ročníku se zúčastnili v Brně přednášky, kde získali přehled o úskalích spojených s nadměrným užíváním moderních komunikačních technologií.

A co se tedy mimo jiné dověděli?

  • Jak sociální sítě ovlivňují vnímání reality.
  • Jak ovlivňují naše sebevědomí a zdravé vnímání sebe sama.
  • Jak se pohybovat na sociálních sítích, co o sobě sdělovat.
  • Jak poznat, kdy hrozí nebezpečí.

Výsledkem přednášky byly konkrétní kroky, které mohou naši žáci udělat ve svém běžném životě, aby dokázali využívat moderní technologie a sociální sítě, ale nestali se jejich obětí.