IV. C v pravěku

Ve čtvrtek 1. března se čtvrťáci vydali do Muzea na nově otevřenou expozici Cesta do pravěku Blanenska. Komentovanou prohlídkou nás provedl archeolog Marek Novák. Poutavě vyprávěl o době kamenné, o životě neandrtálců a raném středověku. Mezi exponáty  jsme obdivovali nálezy Jindřicha Wankla z Býčí skály, mincovní poklady nalezené v Blansku na ulici Bezručova počátkem minulého století. Dozvěděli jsme se, že řada vystavených věcí pochází z muzea ve Vídni, které je Blansku zapůjčilo. Prohlédli jsme si modely zemědělských strojů, hutnické pece, šperky a další zajímavosti z té doby. Napodobeninou železného klíče, který byl nalezen v Černé Hoře, jsme odemkli slovanskou zemnici. Součástí prohlídky byla i interaktivní herna s archeologickým pískovištěm a tajemnými skříňkami. Návštěvou muzea jsme tak ukončili první kapitolu z učiva hodin vlastivědy a těšíme se na další poznávání našich dějin.

Přečtěte si, co o exkurzi napsali někteří žáci:

Ve čtvrtek jsme šli se třídou do muzea na výstavu Cesta do pravěku Blanenska. Mohli jsme jít do modelu domu, kde žili Slované. Viděli jsme plakát, na kterém bylo nakreslené keltské oppidum. Viděli jsme tam sošku býčka, pan průvodce nám ukázal, jak Keltové tkali látky. Výstava se mi moc líbila.               Adam Krejčí

 

Se školou jsme byli v muzeu. Viděli jsme zbraně a šperky. Také nám pustili video, jak si pravěcí lidé stavěli domy. Nakonec jsme si zkoušeli otvírat trezory pomocí nálezů z písku. V muzeu se mi moc líbilo.               Michaela Pejchlová

 

…Nejvíce se mi líbila soška býčka. Byl to pro mne úžasný zážitek. Doma jsem musela všem povyprávět, jaké to bylo.             Sabina Poláková

 

…Byla tam prohlídka různých artefaktů, nálezů, zbraní, šperků, koster… Program se mi líbil, ale byla tam zima. Naštěstí mi spolužačka půjčila bundu.              Karolína Horáčková

 

…Byla tam chýše, do které jsme se mohli podívat. Viděla jsem pěstní klín, čelisti, šperky, zbraně a sošku býčka. V televizi  jsem také viděla výborný český film Cesta do pravěku. Exkurze se mi moc líbila.                   Kateřina Kavanová

 

1. března se třída IV. C rozhodla jít do muzea, kde se pořádala výstava Cesta do pravěku. Dle mého to byl vážně kompromis mezi užitečnou ale i zábavnou akcí. Po muzeu jsme chodili s průvodcem, který nám povídal o vystavených exponátech. Byly uspořádané tak, že jsme šli proti proudu času. Začali jsme v době, kdy žili Slované a končili jsme ve starší době kamenné. Mohli jsme si sami odemknout obrovským klíčem dům Slovanů a sáhnout si na kopii sošky býka z Býčí skály. Nakonec jsme si zahráli na archeology. V muzeu jsme byli tři vyučovací hodiny a moc se nám tam líbilo.                  Jakub Hlaváček

 

Mgr. Martina Smolová a žáci IV. C