Informace pro žáky 9. ročníku k volbě povolání

Termíny konání přijímacích zkoušek:

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělání:

  1. termín: pondělí 12. dubna 2021
  2. termín: úterý 13. dubna 2021

Náhradí terminy jsou stanoveny na dny:

  1. termín: středa 12. května 2021
  2. termín: čtvrtek 13. května 2021