Informace pro žáky 9. ročníku k volbě povolání

Termíny konání přijímacích zkoušek:

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělání:

  1. termín: 12. dubna 2021 3. května 2021
  2. termín: 13. dubna 2021 4. května 2021

Náhradí terminy jsou stanoveny na dny:

  1. termín: středa 12. května 2021 2. června 2021
  2. termín: čtvrtek 13. května 2021 3. června 2021

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přijímacímu řízení najdete zde:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Doporučujeme:

Festival vzdělávání

Na stránce vyberskoly.cz/online můžete vybírat a porovnávat střední školy v Jihomoravském kraji. Najdete tam také kontakty na kariérní poradce, kteří se vám budou věnovat online.

Burza středních škol online

Střední školy a učiliště v našem regionu se zapojily do portálu BurzaŠkol.Online, který umožňuje deváťákům v jeden čas postupně komunikovat s vybranými středními školami a učilišti obdobně, jako na klasických výstavách.

Portál naleznete na adrese https://burzaskol.online