Informace k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2024

Vážení rodiče,

od 1. 1. 2024 nabyla účinnosti nová vyhláška o přijímacím řízení na střední školy. Přijímací řízení na SŠ bude letos poprvé probíhat zcela odlišnou formou, než jak tomu bylo v minulosti. Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod.

Podání elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA).
Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz

Tento způsob velmi naléhavě doporučujeme. Vyhnete se tak množství dalších administrativních úkonů, kterých vás podání přihlášky elektronicky zbaví. Podrobnosti k podání elektronické přihlášky a k dalším způsobům najdete Informace o dalších způsobech jak podat přihlášku najdete na www.prihlaskynastredni.cz

Seznamte se s úplným zněním nové vyhlášky: Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoří s účinností od 1. 1. 2024

Veškeré pokyny a návody k podávání přihlášek jsou uveřejňovány na webu www.prihlaskynastredni.cz
a na webu MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Přihlášky se v systému budou podávat od 1. do 20. února 2024!

Důležitá adresa s veškerými informacemi, postupy, návody atd. je na webu www.prihlaskynastredni.cz