Informace pro 9. ročník

Vážení rodiče,

informujeme vás, že pro žáky 9. roč. jsou umožněny individuální konzultace z českého jazyka a matematiky v maximálním počtu 6 osob v jedné skupině. O termínech konzultací jsou žáci informováni na on-line hodinách uvedených předmětů. Povinné testování se těchto konzultací netýká.

Informace k testování uchazečů o střední vzdělání

Testování uchazečů umožní naše základní škola a žákům bude vydáno potvrzení o provedeném testu. Podrobné informace naleznete v příloze.

Termíny testování:

úterý 27. 4. od 14.00h do 15.00h

středa 28. 4. od 14.00h do 15.00h

Informace pro základní školy k testování uchazečů o střední vzdělání ve školním roce 2020/2021