Informace k úplatě za ŠD

Na základě pokynu odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy MěÚ Blansko ředitelka školy rozhodla o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to v plné výši.

Prominutí úplaty v období duben – červen 2020 se uplatní pouze za ten měsíc, kdy z důvodu mimořádných epidemiologických opatření nebude obnovena činnost školní družiny v běžném režimu dle Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Úplata za výše uvedené období bude vrácena automaticky na Váš účet do 31. 7. 2020.