Informace k nástupu žáků 2. stupně do škol od 10. 5.

Vážení rodiče,
informujeme vás, že od 10. 5. 2021 začne rotační forma výuky žáků 2. stupně. Tato forma výuky se bude uskutečňovat následujícím způsobem: jeden týden bude mít výuku celá třída prezenčně (ve škole) a následující týden tato třída zůstává na distanční výuce (doma). U nás ve škole 10. 5. nastoupí do prezenční výuky třídy 6. A, 6. C, 7. A, 7. C, 8. A, 9. A. Od 17. 5. budou mít tyto třídy distanční výuku a do školy nastoupí třídy 6. B, 7. B, 8. B, 8. C, 9. B. Takto bude v dalších týdnech docházet pravidelně k rotaci tříd. Podmínkou účasti na prezenční výuce je negativní antigenní test. Testování těchto žáků bude probíhat 2x týdně (pondělí, čtvrtek). Školní jídelna bude pro žáky v době prezenční výuky v provozu.
Podrobnější informace k provozu školy a testování naleznete v příloze.
V organizaci výuky žáků 1. stupně se nic nemění.

Příloha: Další podrobné informace k nástupu od 10. 5. – hygiena, jídelna, testování

Příloha: Instruktážní leták od dodavatele Singclean testů