III. C v knihovně

V úterý 21. února jsme navštívili knihovnu v Blansku. Paní knihovnice pro nás připravila besedu s názvem Pachatelé dobrých skutků. Povídala nám o knihách spisovatele Miloše Kratochvíla – Puntíkáři, Duchaři, Knoflíkáři atd.

Děti ve dvojicích vypracovávaly úkoly a ověřily si tak, zda rozumí přečtenému textu a dokážou zodpovědět otázky. Poté si žáci mohli prohlédnout oddělení dětské knihovny a dozvěděli se, jak funguje půjčování  knížek. Někteří sem, bohužel, nechodí a bylo to pro ně nové prostředí.

Na závěr jsme ještě zhlédli výstavu starých pohlednic a fotografií z Moravského krasu a okolí. Věříme, že alespoň některé děti návštěva nadchla a stanou se pravidelnými návštěvníky knihovny. Vždyť měsíc březen je opět vyhlášen měsícem čtenářů. My se určitě ve škole zapojíme!

Žáci III.C a Mgr. Martina Smolová