Google Workspace pro vzdělávání – základní informace

Služba G suite je navržena tak, aby vzdělávacím institucím poskytovala bezpečnou a spolehlivou platformu pro jejich data, a proto školám nabízí lepší zabezpečení a větší spolehlivost, než bychom byli schopni svými prostředky zajistit. Služba je nabízena školám zdarma a je také zcela bez reklam, což znamená, že školní obsah není zpracováván reklamními systémy Googlu. Služba se řídí podrobnými zásadami ochrany osobních údajů, které zajišťují, že nedojde k nepatřičnému sdílení nebo použití osobních údajů umístěných do systémů společnosti Google.

Základní aplikace služby Google Workspace pro vzdělávání

 • E-mail – veškerá komunikace probíhá přes školní účet – všechny informace o změnách, zadáních, výsledcích, termínech v kalendáři,  …
 • Disk (cloudové uložiště) – každý žák získává neomezené cloudové uložiště pro sdílení a odevzdávání úloh
 • Dokumenty (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře) – bez jakékoliv instalace
 • Učebna (virtuální třída) – žák má pod svým účtem všechny učebny, kde má zadání, výukové materiály a odevzdává zde úlohy (= již žádné emaily s přílohou)
 • Všechny aplikace jsou přístupné na všech mobilních platformách – není nutný PC.

Přihlášení Gmail

Přihlášení do učebny

G Suite pro vzdělávání – úvodní informace

Přihlášení a změna hesla – návod

Jak se zapsat v učebně do kurzu – návod

Zásady pro nastavení silného hesla

Jelikož se jedná o přihlášení se přes email, je důležité dbát na nastavení silného hesla. Vhodné heslo musí být pro žáka zapamatovatelné s důrazem na doporučení, resp. pravidla pro zvýšení jeho síly.

V případě, že žák zapomene své heslo, obrátí se na správce systému, který mu heslo obnoví. Po ukončení činnosti se nezapomeňte vždy odhlásit z účtu.  (cinkl@erbenova.cz – Správce systému)

Silné heslo

 • prodloužení hesla 8 znaků
 • používání různých znaků (velkých písmen, číslic),
 • nahodilost, nesourodost použitých slov (např. heslo tvořené čtyřmi náhodnými slovy je silnější než kratší složitější heslo tvořené s využitím nejrůznějších symbolů),

Slabší heslo

 • krátké heslo,
 • velké první písmeno,
 • krátké číslo na konci,
 • náhrady písmen za číslice (5 místo ř, 0 místo písmena O, apod.).

Velmi slabé heslo

 • krátké heslo,
 • primitivní heslo (např. 12345),
 • datum nebo jméno někoho blízkého,
 • běžné slovo.

Výmaz účtu Google

Odchodem žáka z naší školy dojde k výmazu jeho účtu Google.