FUTURUM, o.p.s.

FUTURUM, o.p.s. děkuje rodičům i žákům ZŠ Blansko, Erbenova 13, kteří se zapojili do již tradičního sběru starého papíru uskutečněného dne 11.11.2016.  Tato úspěšná akce přinesla 22000 Kč, za něž plánujeme zakoupit počítač pro výuku ve třídě VII.A.  Prostřednictvím obecně prospěšné společnosti FUTURUM  jsou získané finanční prostředky věnovány na zlepšení materiálních podmínek školy, na podporu mezinárodních aktivit, na ocenění účastníků soutěží a olympiád a pro účastníky adaptačního pobytu 6. ročníku. V letošním roce byly zakoupeny dva počítače a notebook, dále knihy pro žákovskou knihovnu, materiál pro výtvarné dílny v rámci Cesty strašidelnou školou a Vánoční jarmark, dále vybavení pro filmový kroužek a kroužek anglického divadla. Doufáme, že se nám ve spolupráci s rodiči a dalšími sponzory bude i nadále dařit zlepšovat podmínky pro naše žáky.

PaedDr. Zdeňka Kalová

sber01 sber02