Foto ohlédnutí za měsícem červnem (+video z návštěvy žáků z Mürzzuschlagu)

Měsíc červen patří ve školách k těm nejhektičtějším. Školní rok vrcholí, ve vzduchu už visí
blížící se prázdniny, v učebnicích zbývá pár posledních stránek, avšak stále panuje mírné
napětí ze závěrečných testů a zkoušení. U nás na Erbence tomu není jinak, ale i přesto jsme
stihli uspořádat a zúčastnit se spousty zajímavých akcí a aktivit.

Začali jsme rovnou 1. června, kdy žáci pátých tříd připravili pro svoje mladší kamarády ke Dni dětí dopoledne plné her a soutěží na školním hřišti. Hned další den patřil žákům devátých tříd a jejich blízkým.

V Dělnickém domě proběhlo slavnostní stužkování a loučení se základkou. Deváťáci dojali
všechny přítomné úžasnou polonézou a pobavili svým programem.

Následující týden začalo období zahradních slavností. Na naší krásné školní zahradě jsme nejprve přivítali budoucí prvňáčky s jejich rodiči. Zábavné hry, zpívání s kytarou, malé občerstvení a hezké slunečné
počasí jen umocnilo milou atmosféru. Další zahradní slavnost si užili žáci 5. tříd při loučení se
svými učitelkami, které je provázely na 1. stupni, a symbolickém předání novým třídním
učitelům, kteří jim budou oporou v 6. třídě. Tomuto krásnému prostředí neodolali ani čtvrťáci
a třeťáci a odpolední zahradní slavnosti se tak staly naší novou červnovou tradicí.

Vydařenou akcí byla také Atletická olympiáda pro 1. – 5. ročník, kde si žáci změřili svoje síly
s kamarády z jiných tříd. Bylo hezké pozorovat, jak si fandí, podporují se a bouřlivým
potleskem odměňují ty, kterým se podařilo zvítězit.

Ve dnech 20.6. – 22.6. jsme hostili žáky a učitele z partnerské školy v Mürzzuschlagu. Znovu jsme tak měli možnost zdokonalit svoje schopnosti komunikace v cizích jazycích. Pro naše zahraniční přátele jsme připravili pestrý program ve škole i mimo ni.

Další významnou akcí bylo ocenění nejlepších žáků devátých tříd, které proběhlo v prostorách zámku. Za naši školu ocenění získali Viktorie Kleinová, Alžběta Svobodová a Dominik Poláček.

Žáci devátého ročníku navštívili v Brně divadelní představení Klára 3847. Poutavou formou se seznámili s osudem patnáctičlenné židovské rodiny, z níž válku a holokaust přežily jen dvě sestry.

Strážnice, Křižanov, Mikulov, Suchý, Brno, Boskovice, Moravský kras, všechna tato místa navštívili naši žáci v průběhu června při jednodenních nebo dvoudenních exkurzích.

Oblíbeným cílem se stala ZOO Brno. Prvňáčci, třeťáci a čtvrťáci tu strávili příjemný den. Počasí se vydařilo a během celého dopoledne stihli projít téměř všechny výběhy. K tomu nejlepšímu patřilo krmení tygrů se zajímavým výkladem jejich ošetřovatele.

Nesmíme zapomenout na významný den našich prvňáčků. V Městské knihovně byli 13. června po ukázce čtení a složení slibu pasováni na čtenáře.

Fotoreporty z našich akcí je možné sledovat na instagramu, facebooku nebo na webových stránkách školy.
Na závěr bychom chtěli všem popřát krásné prožití prázdnin.

Den dětí

Stužkovací večírek

Exkurze ZOO Brno

Exkurze Moravský kras tříd 2.A, 2.B a 7.A

Divadelní představení Klára 3847 a výstava minerálů

Exkurze Křižanov

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků, zahradní slavnost

Exkurze Boskovice

Zahradní slavnost 4.A

Pasování prvňáčků na čtenáře

Exkurze Strážnice

Ocenění nejlepších žáků 9. tříd

Atletická olympiáda pro žáky 1. stupně

Návštěva žáku z partnerské školy v Mürzzuschlagu

Zahradní slavnost tříd 5.A a 5.B

Baletní představení Popelka

Pochod pro zdraví

Sportovní dopoledne pro žáky 6. a 7. tříd

Slavnostní zakončení školního roku