Exkurze Rajhrad

V pátek 10. května odjely třídy 8. ročníku do Rajhradu, kde navštívily Památník písemnictví na
Moravě. Během exkurze žáci poznali dějiny benediktinského kláštera, v němž je památník umístěn,
dále absolvovali program Příběh knihy a výstavu věnovanou Alžbětě Johanně Westonii.

Získali tak mnohé zajímavé informace, například se dozvěděli, jak byly před vynálezem knihtisku vytvářeny
knihy nebo z jakých částí je svazek knihy složen, měli možnost prohlédnout si, jak vypadala barokní
knihovna. Prostřednictvím výstavy nahlédli do tvorby první spisovatelky v dějinách české literatury a
seznámili se s jejím zajímavým osudem. Díky interaktivnímu přístupu pracovníků památníku nebyli
žáci jen pasivními příjemci poznatků, nýbrž aktivními účastníky akce.