Exkurze do Brna

Ve středu 11. 5. 2022 se žáci devátého ročníku naší školy vypravili na exkurzi do Divadla Bolka Polívky v Brně. Jejich cílem bylo zúčastnit se preventivní akce na téma Šikana, kyberšikana a některé další patologické jevy ohrožující školní mládež a mladistvé. Přednášející pplk. JUDr. Jaromír Badin, MBA žáky zaujal mnoha příklady ze své praxe policisty, uslyšeli, kde hledat radu a pomoc v případech ohrožení sebe nebo spolužáků a dověděli se několik základních pravidel, jak se před kyberšikanou chránit. Po přednášce zbyl čas i na prohlídku historických památek v centru Brna.