Evropský týden programování CodeWeek

Ve dnech 6. – 21. října 2018 probíhal již šestý ročník Evropského týdne programování zvaného CodeWeek. I letos se do této akce zapojili žáci druhého stupně naší školy, kteří se zajímají o počítače a práci s nimi.

Akce probíhala na naší škole 22.10.2018 v učebně informatiky, kde se žáci sešli s panem Jaromírem Kalou, zaměstnancem firmy SAP v Brně. Nejprve jim vyprávěl, jak vypadá práce programátora a pak se seznámili s programovacím jazykem Scratch, se kterým si všichni vyzkoušeli vytvořit vlastní hru.

Tímto bychom chtěli poděkovat panu Kalovi za zajímavou akci a budeme se těšit na další spolupráci.