Džungle pod nohama

V pondělí 7. května se žáci sedmého ročníku zúčastnili přírodopisného programu na Rychtě v Krásensku. Jejich úkolem bylo zjistit, kolik druhů bezobratlých živočichů žije v zadaném biotopu, a to nejen v džungli pod nohama, ale i na stromech, keřích, ve vzduchu a ve vodě. K odlovu a určení hmyzu sedmáci používali nejrůznější pomůcky, ke kterým se ve škole běžně nedostanou. Na závěr celého programu žáci porovnali, který biotop je druhově nejbohatší a který živočich je nejvíc zaujal. Všichni sedmáci odešli plní zážitků a většina jich přehodnotila svůj postoj k hmyzu.