Duben – měsíc bezpečnosti ve 4. B

Na začátku dubna jsme absolvovali druhou část dopravní výchovy. Počasí nám opět nepřálo, ale i za mrazivého počasí jsme si celý den užili.

Nejdříve jsme si v učebně zopakovali vše potřebné z teorie a následoval test našich znalostí. Vedlo se nám dobře, téměř všichni jsme získali požadovaný počet bodů.

Praktická část na dopravním hřišti měla naše teoretické znalosti potvrdit. Pod přísným dohledem paní instruktorky jsme jezdili podle dopravních značek a nesměli jsme udělat přestupky.

Všichni jsme s napětím očekávali verdikt, zda získáme průkaz cyklisty. Naše radost byla veliká!

Přejeme všem cyklistům mnoho kilometrů bez nehody!