Dopravní soutěž mladých cyklistů

Na Základní škole Salmova se 12. dubna konalo okresní kolo Soutěže mladých cyklistů. Letos nás reprezentovali žáci z 8. tříd ve starší kategorii. Pečlivě  se připravovali a jejich úsilí se vyplatilo.

Celé dopoledne bojovali ve 4 disciplínách – jízda zručnosti, jízda dle pravidel, první pomoc a  testy z pravidel silničního provozu. Byla zařazena i nesoutěžní disciplína Labyrint – práce s mapou.

Tým se umístil na krásném 2. místě ve složení: Sabina Poláková, Alžběta Svobodová, Dominik Poláček, Adam Zuck.

Všichni získali pěkné odměny od BESIPu.

Mezi nejlepší jednotlivce našeho týmu patří Alžběta Svobodová a Dominik Poláček.

GRATULUJEME K ÚSPĚCHU ! Všem soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci školy, snahu a ochotu učit se něco navíc. Věřím, že své znalosti a zkušenosti využijí i v běžném životě.

Mgr. Martina Smolová