Den otevřených dveří ve třídách 1. až 3. ročníku

Den otevřených dveří ve třídách 1. až 3. ročníku se koná ve středu 20. října 2021 od 8 do 11.30 hodin. V jeho průběhu můžete navštívit vyučovací hodiny, prohlédnout si vybavení tříd včetně nově rekonstruovaných učeben a školní družinu, podívat se na práci s interaktivními panely a tabulemi a seznámit se s dalšími aktivitami školy.

Pro zájemce jsou v přírodovědné učebně připraveny v 9.30 a 10.30 hodin ukázky chemických pokusů. Vedení školy a pedagogičtí pracovníci Vám rádi poskytnou informace a zodpoví Vaše dotazy.