Den otevřených dveří

pořádáme ve středu 2. března 2022 od 8 do 15 hodin

V jeho průběhu můžete navštívit vyučovací hodiny, prohlédnout si vybavení tříd včetně nově rekonstruovaných učeben a školní družinu, podívat se na práci s interaktivními panely a tabulemi a seznámit se s dalšími aktivitami školy. Vedení školy a pedagogičtí pracovníci Vám rádi poskytnou informace a zodpoví Vaše dotazy.