Den otevřených dveří

Ve středu 13. března 2019 od 8 do 15 hodin pořádá naše škola DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

V jeho průběhu můžete navštívit vyučovací hodiny, prohlédnout si vybavení tříd a školní družinu, podívat se na práci s interaktivními tabulemi a seznámit se s dalšími aktivitami školy. Vedení školy a pedagogičtí pracovníci Vám rádi poskytnou informace a zodpoví Vaše dotazy.