DEN EVROPY NA ERBENCE

Den Evropy připadá na 9. května, je každoroční oslavou míru a jednoty v Evropské unii.

V hodinách cizích jazyků si učitelé a učitelky připravili pestrou škálu aktivit, při kterých si žáci a žákyně  hravou formou obohatili vědomosti o Evropské unii a členských státech. V rámci tohoto projektu si mohli vyzkoušet uvařit a upéct typická jídla daných států, zazpívali si hymnu Evropské unie, v učebně v přírodě se věnovali četbě a poslechu zahraničních klasiků i současníků. Zpestřením byla ukázka a nácvik národních tanců.

Projekt splnil své cíle a  umožnil poznat náš kontinent odlišně než při běžné výuce.

učitelky a učitelé cizích jazyků