Besedy s pracovníkem OSPOD MěÚ Blansko

V předvánočním čase přišel do tříd osmého a devátého ročníku ZŠ Blansko, Erbenova 13 kurátor pro děti a mládež Mgr. Milan Daněk. Žákyně a žáky seznámil s tím, jak kurátor pracuje, jaká výchovná opatření se ukládají dětem a mladistvým a vše doplnil zajímavými příklady z praxe. V závěru besedy odpovídal na četné dotazy. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Z. Kalová