Bádání za humny

Ve čtvrtek 25. dubna vyjeli žáci sedmého ročníku na Rychtu do Krásenska, kde bádali za humny. Nejprve si položili otázku týkající se přírody.

Poté si stanovili vlastní hypotézu, jak jejich pokus dopadne.

Následovalo rozdělení rolí v týmu a plánování, jak budou bádání provádět, jaké použijí metody a jaké potřebují pomůcky. Každá skupina pak došla k závěru, který následně prezentovala ostatním.

Sedmáci tak měli možnost vyzkoušet si badatelské vyučování. Mnoho z nich došlo k nečekaným výsledkům a často byli sami překvapeni, jak je práce v přírodě a s přírodou může bavit.

Petra Popelková