Anketa pro rodiče

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož prostřednictvím bychom rádi poznali Vaše názory na některé oblasti práce školy.
Dotazník najdete v elektronické žákovské knížce v rubrice Ankety.

Výsledky nám pomohou při dalším rozvoji školy, budeme rovněž rádi za Vaše náměty ke zkvalitnění činnosti školy.

Termín vyplnění ankety byl prodloužen do 14. 2. 2020. Podrobnější informace najdete v úvodním textu ankety.
Děkujeme Vám za spolupráci.