3. B V KNIHOVNĚ

Ve středu 29. 9. 2021 byla naše třída na besedě v městské knihovně. Paní knihovnice si pro nás připravila pěkné povídání o knížkách. Z jedné nám kousek přečetla a my jsme potom ve dvojicích plnili úkoly. Zjistili jsme, že je důležité nejen umět číst, ale i pozorně naslouchat. Po této aktivitě nám paní knihovnice vysvětlila, jak jsou knihy v policích zařazeny. Knihy i časopisy jsme si mohli prohlédnout. Někteří z nás si do knihovny ještě ten den společně s rodiči zašli a knížku si vypůjčili.

Čtení je přece bezva!

 Žáci 3. B