Ze života hmyzu

Ve čtvrtek 2. března 2017 se třídy VII. A a VII. B vydaly autobusem do vyškovské zoo, kde byl pro ně připraven  výukový program o hmyzu. Paní lektorka vypravovala o životě hmyzu, ukazovala různé druhy živých pakobylek, které si žáci mohli vzít do ruky, a vysvětlovala postupný vývoj larev brouků. Po programu si žáci prohlédli zoo a plnili různé úkoly týkající  se života různých zvířat.

Výlet se vydařil, žáci se vraceli spokojeni a obohaceni o nové vědomosti.

Štěpán Pokorný, VII. B