Žádost o ošetřovné

Upozorňujeme rodiče, že mohou žádost o vystavení potvrzení Žádosti o ošetřovné zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu erbenova@erbenova.cz s uvedením těchto údajů: jméno a příjmení dítěte, třída, jméno a příjmení zákonného zástupce. Potvrzená Žádost o ošetřovné Vám bude zaslána zpět mailem. Pouze v krajních případech se bude potvrzení vydávat ve škole v době od 8.00h do 9.00h.
Mgr. Simona Poláková