Žáci programují robotické stavebnice LEGO

Žáky 7. ročníku učíme v informatice základům programování v jazyce Scratch. Tyto znalosti poté využívají v předmětu pracovní činnosti. Na tabletech Ipad pracují se softwarem pro programování stavebnic LEGO.

Tento software jim umožňuje vizuálně plánovat a programovat své roboty. Žáci se také učí, jak používat různé senzory, například snímače světla nebo barev, aby jejich roboti mohli reagovat na své okolí.

Práce s robotickými stavebnicemi podporuje rozvoj týmové spolupráce a komunikačních dovedností. Žáci se učí spolupracovat na projektech a sdílet své nápady s ostatními, což je důležité pro jejich budoucí úspěch nejen ve světě technologií, ale i v jiných oborech.