Zábavně o historii

Žáky třídy VIII.B navštívil lektor  Mgr. Čeněk Pýcha, který  pracuje v  Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze.

Seznámil žáky se složitým obdobím poválečných českých dějin a s osudem umučeného kněze Josefa Toufara. Žáci se zabývali poutavě zpracovaným komiksem, který zachytil události v Číhošti, závěr života J. Toufara, osudy jeho vyšetřovatelů i snahy o objasnění těchto událostí v šedesátých a devadesátých létech. Žáci měli také možnost pročíst si dobové dokumenty a dokreslit si tak pozadí událostí. Historické bádání žáky zaujalo a osud kněze Toufara nenechal ve třídě nikoho lhostejným.

Zdeňka Kalová