YOU DREAM WE RUN

Vážení rodiče,

i letos jsme se rozhodli společně s kolegy podpořit akci You Dream We Run, která se koná 7. a 8. června 2019 (pátek a sobota). Jedná se o 24-hodinový štafetový běh, jehož cílem je splnění snu postiženým dětem.

Založili jsme tým „Erbenka“, protože si myslíme, že je správné udělat dobrou věc pro lidi, kteří v životě neměli takové štěstí jako ostatní a jsou nějakým způsobem handicapovaní. Domníváme se, že je důležité vést k tomuto empatickému postoji i naše děti.

Proto se na Vás i tento rok obracíme s prosbou o zapojení do našeho týmu. Podmínkou v žádném případě není běh (i chůze se počítá) a ani nákup trička. Bez podpory Vás rodičů a Vašich dětí není v našich možnostech a silách udržet štafetový kolík na trati celých 24 hodin.

Nemusíte být s námi na hřišti celou dobu, můžete přicházet i odcházet průběžně.

Byli bychom rádi, kdyby nás děti podpořily přes den, kdy je pro ně připravený bohatý kulturní program a zda by nás někdo z Vás dospělých podpořil i během noci.

Registrovat se v našem týmu „Erbenka“ a rezervovat si čas běhu můžete v kabinetě výchovné poradkyně (zelené patro) nebo na emailových adresách:

rejdova@erbenova.cz, mestanova@erbenova.cz